Foto M. Johansson

Foto M. Johansson

Norrback Consulting AB drivs av mig, Johan Norrback. Jag är musiker och akademiker i grunden, och har efter flera år på Göteborgs universitet nu också börjat arbeta som konsult vid sidan om.

Erfarenhet
Konsultbanan inledde jag tillsammans med ett mycket trevligt och kompetent gäng på Lind Andersson Consulting AB här i Göteborg. Inom universitetet har jag senast varit föreståndare för ett forskningscenter, men jag har också haft ett flertal andra chefsuppdrag på olika nivåer och då kommit att arbeta med verksamhetsutveckling samt organisations- och styrningsfrågor. Inom forskningen arbetar man i projektform, och där har jag erfarenhet från både stora och små projekt.

Vem är jag?
Jag är uppvuxen i Vasa, Finland, men har bott i Göteborg i drygt 20 år. Musikaliskt fördjupar jag mig gärna i tekniska frågor om Johann Sebastian Bachs orgelmusik, i musikhistorisk forskning och organologi (instrumentkunskap) samt kulturarv – men allra helst är jag ute på en golfbana eller nöter på svingen på närmaste drivingrange.

Referenser lämnas gärna.

Utbildning
Musikmagister, Sibelius-Akademin
Filosofiedoktor, Göteborgs universitet
Chefsutvecklingsprogrammet på Göteborgs universitet